Diensten

Bij Marinco Survey werken maritiem experts en adviserend ingenieurs. De kerntaken van ons bureau zijn het uitvoeren van conditiesurveys en het taxeren van zeeschepen voor rederijen en scheepshypotheekbanken. Onze ervaring gaat nog verder. Wij behandelen ook schades aan zeeschepen en binnenvaartschepen. Onze activiteiten omvatten:

Certificerende keuringen

 • Casco- en veiligheidskeuringen van binnenvaartschepen ten behoeve van verlenging van het Certificaat van Onderzoek en/of Goedkeuring.
 • Het verrichten van ultrasonore diktemetingen aan casco’s in verband met bovengenoemde keuringen.

Marinco Survey beschikt over experts die zijn aangesloten bij het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart. NBKB is gemandateerd om namens de Nederlandse overheid certificerende inspecties uit te voeren voor binnenschepen.

Conditiesurveys en taxaties

Wij voeren inspecties op schepen uit voor scheepshypotheekbanken en scheepseigenaren om tot een onafhankelijke rapportage van de actuele technische en operationele staat van schepen of projecten te komen. Inspecties en audits zijn gebaseerd op geldende en toekomstige wetgeving. Waardebepalingen worden uitgevoerd voor uiteenlopende partijen, waaronder: scheepseigenaren, scheepshypotheekbanken, potentiële kopers/verkopers, dispacheurs, P & I-clubs uit het Verre Oosten, cascoverzekeraars en makelaars. Haalbaarheidsstudies op het gebied van technische of operationele verbetering kunnen worden verricht aan schepen te water, tijdens de bouw of voordat een contract wordt afgesloten.

Industriële inspecties en advisering

Onze diensten zijn niet alleen voorbehouden aan de scheepvaartindustrie. Wij voeren ook conditiesurveys en schade-inspecties uit op on- en offshore constructies en industrieel materieel. Over het algemeen kunnen wij in de volgende gebieden adviseren: werktuigbouw, voortgangscontroles, kostenbeheersing, controle prijs-kwaliteit op uitgevoerd of uit te voeren werk, schaderapportage, controle op materiaalgebruik en kwaliteit.

Nieuwbouw en reparaties

Een van de belangrijkste maritieme diensten die Marinco Survey levert, is het toezicht houden bij nieuwbouw en reparaties, met name van en aan zeeschepen, baggermaterieel en offshore-installaties. Hierbij hoort goedkeuring van het bestek en het opstellen en verifiëren van de technische specificaties.

 • Voorbereiden en controleren van technische specificaties
 • Goedkeuring van en toezicht op de bouwplannen
 • Toezicht bij reparaties
 • Rederij-inspectie (superintendency)
 • Schade-onderzoek voor rederijen/eigenaren uit het Verre Oosten

Andere maritieme activiteiten

Op maritiem gebied bieden we nog tal van andere diensten, variërend van probleemoplossing tot onderzoek van klassedossiers en in- en uithuurinspecties.
 • Troubleshooting en technische onderzoeken
 • On- and off-hire condition surveys (in- en uithuurinspecties)
 • Bare-boat on- and off-hire surveys
 • Onderzoek van klassedossiers voor alle classificatiebureaus

Vertegenwoordiging namens scheepseigenaren

Wij kunnen toezicht houden aan boord van schepen uit naam van scheepseigenaren.

Projectmanagement voor scheepseigenaren

 • Projectmanagement van werkteams op locatie
 • Opmaken van projectspecificaties en reparatie-aanvragen
 • Contracten evalueren
 • Sourcing van maritieme projecten en goederen

Schadepreventieonderzoek SPO

In opdracht van verzekeraars en P & I-clubs voeren wij inspecties uit aan boord van binnenvaart- en zeeschepen met het doel het risico op schade te verkleinen. Hiervoor is in opdracht van Nederlandse beursverzekeraars in de binnenvaart door het IVR het SPO (Schade Preventie Onderzoek) opgezet. Aan de hand van een standaardformat worden inspecties aan boord van binnenschepen uitgevoerd. Wij hebben experts die hiertoe zijn bevoegd.