FritsFrits Vlugter

Senior Nivre Register-Expert
Directeur/partner
Lid Nivre en de Kamer van het Nivre
(Nederlands Instituut van Register-Experts)
Lid VEKRB (Vereniging voor Experts in de Kust-, Rijn- en Binnenvaart)
Lid technische commissie v/h IVR (Internationale Vereniging het Rijnschepenregister) voor het SPO
Lid ‘Board of Surveyors’ van het ERS (Engine Registration System)

Frits heeft, na het doorlopen van de Hogere Zeevaartschool voor Scheepswerktuigkunde, de opleiding tot tweede stuurman grote handelsvaart afgerond. Hierna heeft hij bij Nedlloyd Lijnen zo’n negen jaar gevaren op de modernste containerschepen, met de uiteindelijke rang van tweede maritiem officier (praktijkdiploma HWTK).

In 1993 is Frits in dienst getreden bij Verschoor & Bras en sinds 2001 is hij partner. Net als alle experts bij Verschoor & Bras is hij allround inzetbaar, maar door zijn vooropleiding en ervaring beschikt hij over aanvullende kennis op nautisch gebied.

Tevens is hij bevoegd om namens de binnenvaartbeurs-cascoverzekeraars schadepreventieonderzoeken uit te voeren.

Sinds Frits in 2006 tot de directie van Verschoor & Bras, in 2013 tot die van Marinco Survey en in 2017 van Marintec Expertise is toegetreden, is hij naast zijn werk als expert belast met algemene managementtaken.

fv@marinco.nl